Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu www.aza-nabytek.cz , které jsou pro obě strany závazné.

Objednání zboží

Pokud Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje objednání prostřednictvím našeho eshopu, pak si můžete objednat zboží telefonicky na +420 737 483 895.

Ceny a platby

Ceny uvedené na webových stránkách www.aza-nabytek.cz jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího ,nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo řidiči při předání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění, zálohu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Možnost nákupu na splátky se společností Cofidis. https://www.iplatba.cz/

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Záruka

Není-li na webových stránkách www.aza-nabytek.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, nesprávnou montáží, běžným opotřebením, živelnými pohromami či stěhováním.

Kupující nemá právo reklamovat vady, které byly zjistitelné při uzavírání smlouvy a na které z tohoto důvodu byla poskytnuta sleva.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží nebo okamžik, kdy prodávající obdržel podklady pro vyřízení reklamace vyžádané od kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 30 denní lhůta není platná v případě zboží objednaného na zakázku.

Dodací podmínky:

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu 2-8 týdnů (z důvodu široké variability výrobků PLATÍ POUZE PRO NÁBYTEK, KTERÝ NENÍ SKLADEM) ZBOŽÍ SKLADEM POSÍLÁME OBRATEM DO 48 HOD. Nedodá-li prodávající zboží ve stanovené lhůtě, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení..

Vzhledem k dostatečně velkým skladovacím prostorám, je možné objednat zboží s časovým předstihem (i několik týdnů) a využít možnost bezplatného skladování do doby expedice.

Dodávka zboží

Prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky, emailem, nebo sms zprávou před odesláním zboží.

Kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit odpovědné osobě (řidič). Kupující by si měl dodané zboží bez odkladu prohlédnout. Nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího (z důvodu plánování tras, vytíženosti auta apod.).
Dopravu zajišťujeme přes PPL , PPL Sprint obchodní podmínky a přes Českou poštu obchodní podmínky.

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Pro snadné vyřízení reklamace u České pošty použijte reklamační formulář: https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/reklamace

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Každý zákazník, si může určit přesný datum dovozu své objednávky - platí pouze v pracovní dny!

Zboží si je možné vyzvednout osobně na provozovně nábytek Hynčice 39 po tel. dohodě v jakoukoliv hodinu a den.

Doplňková ustanovení

Zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnost vozu. Kompletní stěhování je možné po telefonické dohodě.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce kontakty.

Doprava a platba

Zboží objednané v našem e-shopu je možné si vyzvednout po dohodě s prodávajícím osobně v prodejně a centrálním skladu Hynčice u Broumova. Pokud zvolíte způsob doručení – přeprava dodavatelem, budeme Vám účtovat dopravné viz níže. Rozvoz nábytku zajišťujeme smluvním dopravcem PPL, PPL Sprint a přes Českou poštu. V ceně není stěhování.

Každý zákazník si může určit přesný datum dovozu své objednávky. Pozor platí pouze v pracovní dny.

Cena za dopravu:

do 10 kg 120,-Kč

do 30 kg 250,-Kč

do 50 kg 330,-Kč

do 75 kg 390,-Kč

nad 76 kg 499,- Kč

Doprava pro čalouněný nábytek podle váhy a rozměrů (postele, sedací soupravy, pohovky), maximální cena 999,-Kč.

Dopravu zajišťejeme přes PPL a PPL Sprint, obchodní podmínky a přes Českou poštu obchodní podmínky.

Při nákupu nad 15000,- Kč je doprava po celé ČR zdarma.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků, čalouněný nábytek rozbalit. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

Prosím zkontrolujte si svoji zásilku a především sklo !

POŠKOZENÉ ZBOŽÍ NEPŘEBÍREJTE
Kontrolu zboží je potřeba provést v přítomnosti řidiče přepravní společnosti a případné rozbití vypsat do přepravního protokolu
V opačném případě, nemohou být reklamace uznány.

Způsoby úhrady zboží:

  • Převodem na účet 43-2199740207/0100 jako vs číslo objednávky.
  • Hotově při osobním odběru, při dodávce zboží.
  • Dobírkou.
  • Zálohování objednávek dohodou.
  • Doprava Broumovsko a jeho okolí zdarma dohodou.